Arbete och integration

William Vitikainen
Chef kommunledningskontoret
Tel: 0491-29115
Kontakta William Vitikainen
Liza Furuskog
Näringsliv/Arbetsmarknadssamordnare
Tel: 0491-29166
Kontakta Liza Furuskog
Ewa Törnvall
Administratör
Tel: 0491-29243
Kontakta Ewa Törnvall
Torbjörn Carlreus
Arbetsmarknadssekreterare
Tel: 0491-29156
Kontakta Torbjörn Carlreus
Britt-Marie Hagman
Flyktingsamordnare
Tel: 0491-29341
Kontakta Britt-Marie Hagman
Michael Fransson
Arbetsmarknadssamordnare
Tel: 0491-29328
Kontakta Michael Fransson
Muntaser Ibrahim
Språkstöd
Tel: 0491-29392
Kontakta Muntaser Ibrahim

Webbutveckling av Novitell AB