Arbete och integration

Kicki Svensson
Enhetschef
Tel: 0491-29112
Kontakta Kicki Svensson
Liza Furuskog
Integrationssamordnare/praktiksamordnare
Tel: 0491-29166
Kontakta Liza Furuskog
Ewa Törnvall
Administratör
Tel: 0491-29243
Kontakta Ewa Törnvall
Torbjörn Carlreus
Arbetsmarknadssekreterare
Tel: 0491-29156
Kontakta Torbjörn Carlreus
Britt-Marie Hagman
Flyktingsamordnare
Tel: 0491-29341
Kontakta Britt-Marie Hagman
Michael Fransson
Ungdomssamordnare
Tel: 0491-29328
Kontakta Michael Fransson
Muntaser Ibrahim
Språkstöd
Tel: 0491-29392
Kontakta Muntaser Ibrahim

Webbutveckling av Novitell AB