Ugglemoskolan ligger mitt i Fågelfors, både nära affär och nära till skogen. Ett elljusspår, ishockeybana och närheten till en sjö ger oss många tillfällen till utevistelse. Skolgården har både träd-, gräs- och asfaltsplan, gungor och klätterställningar.

Skolan tillsammans med förskoleklassen har cirka 70 elever. Dessa är uppdelade på följande sätt; Förskoleklass, åk 1, åk 2, åk 3 samt åk 4-6.

I skolbyggnaden finns också Ugglans förskola.

Skolans pedagogiska idé

Skolan arbetar för att eleverna ska utvecklas till självständiga och aktiva individer, som kan lösa problem av både praktisk och teoretisk art.

Eleverna ska känna trygghet och harmoni.

Elevernas sociala kompetens och förmåga till empati ska utvecklas.

Postadress

Ugglemoskolan
Kyrkogatan
579 80 Högsby

Besöksadress

Klobovägen 1
579 72 Fågelfors

Telefon lärarrum: 0491-296 03

fagelfors@skolan.hogsby.se