I Högsby kommun är det kommunledningsutskottet (KLU) som är krisledningsnämnd. Krisledningsnämnden får bland annat fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den omfattning som behövs för att lösa extraordinära händelser.