Läs mer om demokratistugan på Länsstyrelsen Kalmar läns webbplats

Högsby kommun har undertecknat demokratideklaration

Alla Kalmar läns kommuner, Länsstyrelsen Kalmar län, Region Kalmar län och Kalmar läns museum undertecknade i maj, vid en digital ceremoni, Deklaration för en stark demokrati, som har tagits fram av kommittén Demokratin 100 år.

Läs mer om demokratideklarationen:

Kommittén Demokratin 100 år

Under samlingsnamnet Vår demokrati – värd att värna varje dag samlar kommittén Demokratin 100 år kommuner, civilsamhällesorganisationer, myndigheter, näringsliv, skolan och alla andra som vill vara med och bidra till att stärka och utveckla demokratin i Sverige och säkra att den står sig stark även de kommande 100 åren.

Läs mer på webbplatsen vardemokrati.se: