Här är du: Kommun » Kommuninformation » Anslagstavla, officiell

Anslagstavla, officiell

Kungörelser och anslagsbevis meddelas från och med 2018-01-01 endast här på kommunens digitala officiella anslagstavla.

Senast kontrollerad: 2019-01-03.

Anslagsbevis SUM 2019-05-09

Sammanträde med Socialutskottets myndighetsutövning 2019-05-09

Datum för anslags uppsättande: 2019-06-14

Datum för anslags nedtagande: 2019-07-08

Anslagsbevis KS 2019-05-28

Sammanträde med kommunstyrelsen 2019-05-28

Datum för anslags uppsättande: 2019-06-05

Datum för anslags nedtagande: 2019-06-27

Anslagsbevis Hjälpmedelsnämnden 2019-05-22

Sammanträde med Hjälpmedelsnämnden 2019-05-22

Datum för anslags uppsättande: 2019-06-05

Datum för anslags nedtagande: 2019-06-27

Anslagsbevis UU 2019-05-17, 2019-05-24

Sammanträde med utbildningsutskottet 2019-05-17 och 2019-05-24

Datum för anslags uppsättande: 2019-05-27

Datum för anslags nedtagande: 2019-06-18

Anslagsbevis MN 2019-04-11

Sammanträde med Myndighetsnämnden 2019-04-11

Datum för anslags uppsättande: 2019-04-18

Datum för anslags nedtagande: 2019-05-09

Anslagsbevis MN 2019-02-14

Sammanträde med Myndighetsnämnden 2019-02-14

Datum för anslags uppsättande: 2019-02-25

Datum för anslags nedtagande: 2019-03-19

Anslagsbevis MN 2018-12-06

Sammanträde med myndighetsnämnden 2018-12-06

Datum för anslags uppsättande  2018-12-14

Datum för anslags nedtagande   2019-01-04

application/pdf Anslagsbevis (194,12 kB)

Anslagsbevis MN 2018-10-18

Sammanträde med Myndighetsnämnden 2018-10-18

Datum för uppsättande 2018-11-02

Datum för nedtagande  2018-11-23

Anslagsbevis MN 2018-08-30

Sammanträde med Myndighetsnämnden 2018-08-30

Datum för anslags uppsättande: 2018-09-13
Datum för anslags nedtagande:  2018-10-04

application/pdf Anslagsbevis (191,75 kB)

Snabbval