Här är du: Kommun » Kommuninformation » Anslagstavla, officiell

Anslagstavla, officiell

Kungörelser och anslagsbevis meddelas från och med 2018-01-01 endast här på kommunens digitala officiella anslagstavla.

Senast kontrollerad: 2019-01-03.

Kommunfullmäktige 2019-03-04

Sammanträde med kommunfullmäktige 2019-03-04

Tid:     Måndagen den 4 mars 2019 kl 18.30

Plats:   Kommunhusets tingssal

Anslagsbevis KS 2019-02-12

Sammanträde med kommunstyrelsen 2019-02-12

Datum för anslags uppsättande: 2019-02-12

Datum för anslags nedtagande: 2019-03-15

Anslagsbevis KLU 2019-02-05

Sammanträde med kommunledningsutskottet 2019-02-05

Datum för anslags uppsättande: 2019-02-13

Datum för anslags nedtagande: 2019-03-07

Anslagsbevis KF 2019-02-04

Sammanträde med kommunfullmäktige 2019-02-04

Datum för anslags uppsättande: 2019-02-12

Datum för anslags nedtagande: 2019-03-06

Anslagsbevis PU 2019-02-05

Sammanträde med personalutskottet 2019-02-05

Datum för anslags uppsättande: 2019-02-12

Datum för anslags nedtagande: 2019-03-06

Anslagsbevis PU 2019-01-23

Sammanträde med personalutskottet 2019-01-23

Datum för anslags uppsättande: 2019-02-06

Datum för anslags nedtagande: 2019-02-28

Anslagsbevis SUM 2018-12-06

Sammanträde med socialutskottets myndighetsutövning 2018-12-06

Datum för anslags uppsättande:  2019-02-11

Datum för anslags nedtagande:   2019-03-05

Anslagsbevis SUM 2019-01-17, del 2

Sammanträde med social utskottets myndighetsutövning 2019-01-17

Datum för anslags uppsättande: 2019-02-08

Datum för anslags nedtagande: 2019-03-04

Anslagsbevis UU 2019-01-16

Sammanträde med utbildningsutskottet 2019-01-16

Datum för anslags uppsättande: 2019-02-01

Datum för anslags nedtagande:  2019-02-25

Anslagsbevis MN 2018-12-06

Sammanträde med myndighetsnämnden 2018-12-06

Datum för anslags uppsättande  2018-12-14

Datum för anslags nedtagande   2019-01-04

application/pdf Anslagsbevis (194,12 kB)

Anslagsbevis MN 2018-10-18

Sammanträde med Myndighetsnämnden 2018-10-18

Datum för uppsättande 2018-11-02

Datum för nedtagande  2018-11-23

Anslagsbevis MN 2018-08-30

Sammanträde med Myndighetsnämnden 2018-08-30

Datum för anslags uppsättande: 2018-09-13
Datum för anslags nedtagande:  2018-10-04

application/pdf Anslagsbevis (191,75 kB)

Snabbval