Här är du: Invånare » Omsorg & Socialtjänst » Individ och familjeomsorg » Missbruk och beroende

Missbruk och beroende

Har du problem med missbruk/beroende av alkohol, narkotika, spel eller annan beroendeproblematik?

Har du en närstående, vän, familjemedlem eller partner som har problem?

Du är inte ensam. Du och dina anhöriga har rätt till hjälp.

Vi erbjuder enskild öppenvårdsbehandling för vuxna, ungdomar och barn. Alla kontakter med socialtjänsten och våra insatser är avgiftsfria.

Högsby kommun samarbetar med Sonny Fridh konsult AB gällande öppenvårdsbehandlingen. För mer information gå till www.sfridhkonsultab.se

Senast kontrollerad: 2019-04-30.
Snabbval