Invånare

Högsby kommun ger invånare barnomsorg, utbildning åt barnen från förskolan ända till gymnasienivå. Utför äldreomsorg, planerar bostadsområden och säljer tomter till företag, boende och fritid. Vi hanterar också vattendistribution, avloppsrening och sköter om kommunala samt enskilda vägar och bidrar till fritidsverksamhet. Tillsammans med våra invånare, föreningar, församlingar, företagare och alla som vill kommunen väl, kommer vi att fortsätta arbetet med att göra kommunen ännu bättre. Välkommen du också!

  

Nyheter och information från Högsby kommun till invånare:

Projekt Högsby-Björkshults glasbruk

2014-12-15

Entreprenadarbeten har ännu inte kommit igång för saneringen av Björkshults glasbruk.

 

Samrådshandlingar för yttrande

2014-12-14

Detaljplan för Högsby 1:32 och 2:81, Högsby samhälle, Högsby kommun ställs ut för samråd under tiden 15 december 2014 – 10 januari 2015.

Under samrådstiden är Ni välkomna att, senast den 10 januari 2015, skriftligen lämna frågor och synpunkter till följande adress: Högsby kommun, Miljö- och Bygglovkontoret, 579 80 Högsby. Den som inte senast under
samrådstiden har lämnat in synpunkter skriftligen kan förlora rätten att överklaga beslutet om antagandet av planen.

Vill ni fråga något om detaljplanens innebörd och konsekvenser är ni välkomna att ringa till Johnny Andersson (0491-291 48) eller Hanna Dahmberg (0499-179 93) på Miljö- och bygglovkontoret.

Handlingarna hittar ni här.

 

Pressmeddelande: Strategin klar för Astrid Lindgrens Hembygd

2014-12-05

Processen har pågått drygt ett år. Nu är Astrid Lindgrens Hembygds nya strategi klar att skickas till Jordbruksverket för bedömning. I april vet vi om föreningen blir utvald att arbeta med lokalt ledd utveckling.

 
Snabbval
Snabbval