Invånare

Emån, April. Foto: Jan-Olof Larsson

 Nyheter och information från Högsby kommun till invånare:

Länsdialog om integration - Alla är viktiga!

2015-04-27

Kom och lär dig mer om asylprocessen och integration. Hur kan du som samhällsmedborgare/ ditt företag/din förening göra skillnad för vårt samhälle och andra människor? Var med, knyt kontakter och ta med dina idéer!

 

Inkomsttaket i maxtaxan inom barnomsorgen höjs från och med den 1 juli 2015

2015-04-14

Inkomsttaket i maxtaxan höjs från och med den 1 juli 2015
Det innebär att exempelvis den högsta avgiftsnivån höjs från 1260 kronor till 1287 kronor.

 

Lisebergsresa och Gotlandsresa

2015-04-23

Nu är det dags att anmäla sig till Lisebergresa och Gotlandsresa.

Till Liseberg är det redan 75 anmälda

 
Snabbval
Snabbval