Invånare

Högsby kommun ger invånare barnomsorg, utbildning åt barnen från förskolan ända till gymnasienivå. Utför äldreomsorg, planerar bostadsområden och säljer tomter till företag, boende och fritid. Vi hanterar också vattendistribution, avloppsrening och sköter om kommunala samt enskilda vägar och bidrar till fritidsverksamhet. Tillsammans med våra invånare, föreningar, församlingar, företagare och alla som vill kommunen väl, kommer vi att fortsätta arbetet med att göra kommunen ännu bättre. Välkommen du också!

  

Nyheter och information från Högsby kommun till invånare:

Information om utbyggd närtrafik

2014-04-15

Kalmar Länstrafik satsar på mer närtrafik i länet och har nu utvecklat fler möjligheter att åka med den anropsstyrda kollektivtrafiken.

Läs mer här

application/pdf Närtrafik i Högsby (235,59 kB)

 

Angående sexuellt övergrepp

2014-04-10

Uppdaterat 20140411 kl 14:40

Polisen har i dag meddelat att; ”Utredningen mot den 21-åring som häktades i måndags, misstänkt för bland annat grov våldtäkt mot barn, växer. Polis och åklagare jobbar nu med sammanlagt 11 anmälningar mot mannen, som tar på sig ansvar för gärningarna.…

…Någon ytterligare information angående ärendet kommer inte att lämnas. Dels med tanke på att vi är i början av utredningen, dels av hänsyn till de utsatta barnen och deras föräldrar.

Högsby kommun
Med stor medkänsla för alla inblandade och med stor respekt för allvaret i händelsen lämnar Högsby kommun följande information:

Personal och föräldrar vid den förskola där händelsen ägt rum är informerade. Kommunens POSOM (Psykiskt och socialt omhändertagande) grupp är aktiverad (POSOM nås via växeln 0491-29 000. Efter växelns stängning nås POSOM på tfn: 070-579 28 33).

Kommunledningen uppmanar alla verksamheter att fortgå så normalt som möjligt. En uppmaning att vara extra lyhörd om något barn eller elev visar signaler på att må dåligt pga. det inträffade.

Den vardagliga verksamheten vid samtliga förskolor i kommunen pågår som vanligt.

Kommunens ambition i detta läge är att leva upp till ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Det polisiära arbetet står i fokus och kommunen strävar efter att underlätta polisens arbete.

På sikt har kommunen ambitionen att i samverkan med andra myndigheter att utreda frågan om det finns något som kunnat förhindra det inträffade.

Ingen ytterligare information lämnas i nuläget med hänsyn till den pågående utredningen.

Anders Johansson

Verksamhetschef mjuk sektor

 

Energimässa 2014 – Teknik & livsstil 4-5 april lockade över 800 besökare!

2014-04-11

Läs mer här >>>

 
Snabbval
Snabbval