Invånare

Välkommen till Högsby kommun!

 

Vision - Högsby kommun 2025

Högsby kommun är en attraktiv och välmående kommun som brukar utan att förbruka, och där alla känner sig välkomna. En kommun där företagsamhet, bra kommunikationer och en välutvecklad service skapar goda förutsättningar för människors utveckling.

Nyheter och information

Snabbt sjunkande grundvattennivåer kan leda till bevattningsförbud

2018-05-22

Förra året hade vi rekordlåga grundvattennivåer i hela södra Sverige. Även Hultsfreds och Högsby kommuner drabbades och ett bevattningsförbud infördes. Efter en nederbördsrik höst som följdes av en snörik vinter fyllde grundvattenmagasinen upp till normala nivåer igen.

 

Vi söker valarbetare i Berga, Ruda och Fagerhult

2018-04-12

Valnämnden i Högsby kommun ansvarar för att rekrytera röstmottagare i vallokal på valdagen inom kommunen. Röstmottagarna har till uppgift att kontrollera väljarens identitet, ta emot rösterna och lägga ner dem i valurnan. Om en väljare har svårt att själv göra i ordning sin röst kan han eller hon be en röstmottagare om hjälp.

 

Nu gör vi det enklare för dig!

2018-05-17

Vi har samlat kommunens blanketter och e-tjänster på ”Mina sidor” som du kan ta del av här på kommunens hemsida. Tidigare har vissa blanketter enbart funnits i pappersform att hämta i kommunens verksamheter. Nu finns de även digitalt att ta del av via "Mina sidor". 

 

Eldningsförbud

2018-05-16

Från klockan 15.00 idag, onsdag den 16 maj, så råder det eldningsförbud i Högsby kommun.

Högsby kommun har med stöd av 2 kap. 7§ förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, beslutat att förbjuda eldning utomhus.

När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i (för ändamålet) framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning. 

 
Snabbval