Invånare

Högsby kommun ger invånare barnomsorg, utbildning åt barnen från förskolan ända till gymnasienivå. Utför äldreomsorg, planerar bostadsområden och säljer tomter till företag, boende och fritid. Vi hanterar också vattendistribution, avloppsrening och sköter om kommunala samt enskilda vägar och bidrar till fritidsverksamhet. Tillsammans med våra invånare, föreningar, församlingar, företagare och alla som vill kommunen väl, kommer vi att fortsätta arbetet med att göra kommunen ännu bättre. Välkommen du också!

  

Nyheter och information från Högsby kommun till invånare:

Information om tilldelning av flaggor och fanor den 6 juni 2015

2014-10-27

Sedan flera år tillbaka förmedlar Länskommittén Sveriges Nationaldag i Kalmar län fanor och flaggor till föreningar och enskilda medborgare i länet. Fanorna och flaggorna delas därefter ut vid de festligheter som kommunerna anordnar i samband med Nationaldagen och Svenska flaggans dag den 6 juni.

Läs mer här >>>

 

Kajor

2014-10-21

Miljökontoret får ibland samtal från människor som störs av kajor som låter och smutsar ner. Det finns inga riktigt bra sätt att få bort kajorna. Det finns inga planer på "bekämpning", utan man får acceptera att kajan finns i samhället.

Läs mer här >>>

 

Länsstyrelserna söker nya begravningsombud

2014-10-16

Länsstyrelsen ska förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

 
Snabbval
Snabbval