Här är du: Kommun » Organisation » Kommunledningskontor » Arbete & Integration

Arbete & Integration

Enheten Arbete & Integrations uppdrag är att utveckla, stödja och vägleda människor i olika situationer och sammanhang, enskilt eller i grupp. Enheten arbetar för att stärka möjligheterna för nyanlända, ungdomar och vuxna utanför arbetsmarknaden.

Vårt ansvar är att samordna kommunens engagemang i arbetsmarknadsåtgärder via samarbete med bland annat Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Socialtjänsten, privata företag, föreningar, studieförbund och andra ideella organisationer. Vi arbetar även ständigt för att utveckla enheten med nya möjligheter och idéer.

Flyktingsamordnare hjälper initialt de flyktingar som kommer till vår kommun på anvisning att skaffa bostad, med praktisk hjälp vid ankomst och ger information om hur samhället fungerar. Det innebär att individen snabbt ges möjlighet att bli en del av vårt samhälle.

Integrationssamordnare ska ge flyktingar förutsättningar för en bra integration i det nya landet och målet är att dom tillsammans med oss ska ta eget ansvar för att så snart som möjligt kunna klara sig själva genom att lära sig det svenska språket, samhälls- och arbetslivet för att sedan bli självförsörjande och ha eget boende.

Praktiksamordnare arbetar med att planera, samordna, följa upp och utvärdera arbetspraktiken. Detta sker i samverkan med interna och externa parter, för att skapa bra praktikmöjligheter för individen. Om du är intresserad av praktik kan du prata med din handläggare på arbetsförmedlingen, socialtjänsten, försäkringskassan eller du kan också kontakta oss direkt.

Till dig som arbetsgivare är du intresserad av att erbjuda praktik eller är du i behov av att anställa personal?  Du kan kontakta oss så kan vi berätta mer. Du kan ringa eller skicka epost. Välj det sätt som passar dig. När vi tagit emot din intresseanmälan så hör vi av oss till dig.

Vi som arbetar här:

Liza Furuskog

Integrationssamordnare/praktiksamordnare
Tel: 0491-29166
Skicka e-post till: Liza Furuskog

 
Ewa Törnvall

Administratör
Tel: 0491-29243
Skicka e-post till: Ewa Törnvall

 
Torbjörn Carlreus

Arbetsmarknadssekreterare
Tel: 0491-29156
Skicka e-post till: Torbjörn Carlreus

 
Britt-Marie Hagman

Flyktingsamordnare
Tel: 0491-29341
Skicka e-post till: Britt-Marie Hagman

 
Michael Fransson

Ungdomssamordnare
Tel: 0491-29328
Skicka e-post till: Michael Fransson

 
Senast kontrollerad: 2017-08-16.
Snabbval