Här är du: Besökare » Kommunikation

Kommunikation

Buss/Tåg

Kalmar Läns Trafik (KLT)
Kalmar Läns Trafik AB (KLT) ägs av landstinget och kommunerna i länet och ansvarar på deras uppdrag för all kollektivtrafik med buss och tåg inom länet. KLT:s kontor finns i Högsby.
Kalmar Länstrafik satsar på mer närtrafik i länet och har utvecklat fler möjligheter att åka med den anropsstyrda kollektivtrafiken.

Flyg

Flygplats i närheten av Högsby:

Senast kontrollerad: 2018-09-14.
Snabbval