Högsby Utbildningscenter är litet och modernt

Vi är nu ca. 80 gymnasieelever och ca. 200 vuxenstuderande

Läs mera ...

Direktlinjer med buss/tåg från Kalmar, Oskarshamn, Linköping

Bor du i Högsby slipper du långa resor

Läs mera ...

Här finns det ett brett utbud av program och kurser

Vi erbjuder bl.a. en internationell svetsutbildning

Läs mera ...

Svenska för invandrare - Sfi

Svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket. Utbildningen är till för vuxna som har annat modersmål än svenska.
Genom SFI får du grundläggande kunskaper i svenska och kunskaper om det svenska samhället. Du får också lära dig att använda datorn som hjälpmedel i språkinlärningen.

Du har rätt till SFI när du: är vuxen (från och med 1 juli det år man fyller 16), inte har grundläggande kunskaper i svenska och är folkbokförd i Högsby kommun.
Vi har just nu högt tryck på våra platser på SFI och det kan förekomma väntetid innan du kan börja. Du skriver i en ansökan till SFI på skolan.

Kursplan för utbildning i Svenska för invandrare

Welcome to Sfi and courses in the Swedish language for immigrants! Sfi provides basic knowledge in Swedish and knowledge about Swedish society. You will also learn how to use computers as an aid in learning the language.

Who can study Sfi?
In order to study Sfi, you must be registered in Högsby. You must have a residence permit and you must be at least 16 years old.

Lesson times
We can offer lessons for both day and evening hours. Right now we have many candidates for our places and there may be waiting time before you can start. You type in an application to the SFI at the school.

Kursplanen på andra språk - Syllabus in other languages:

Arabiska - Arabic Syllabus for Swedish Tuition for Immigrants

Engelska - English Syllabus for Swedish Tuition for Immigrants

Kinesiska (mandarin) - Chinese (mandarin) Syllabus for Swedish Tuition for Immigrants

Nordkurdiska - Northern Kurdish Syllabus for Swedish Tuition for Immigrants

Pashto - Pashto Syllabus for Swedish Tuition for Immigrants

Persiska - Persian Syllabus for Swedish Tuition for Immigrants

Polska - Polish Syllabus for Swedish Tuition for Immigrants

Romani - Romany Syllabus for Swedish Tuition for Immigrants

Rumänska - Romanian Syllabus for Swedish Tuition for Immigrants

Ryska - Russian Syllabus for Swedish Tuition for Immigrants

Serbokroatiska - Serbo-Croatian Syllabus for Swedish Tuition for Immigrants

Somaliska - Somali Syllabus for Swedish Tuition for Immigrants

Spanska - Spanish Syllabus for Swedish Tuition for Immigrants

Sydkurdiska - South Kurdish Syllabus for Swedish Tuition for Immigrants

Thailändska - Thai Syllabus for Swedish Tuition for Immigrants

Tigrinja - Tigrinya Syllabus for Swedish Tuition for Immigrants

Turkiska - Turkish Syllabus for Swedish Tuition for Immigrants

Tyska - German Syllabus for Swedish Tuition for Immigrants