Högsby Utbildningscenter är litet och modernt

Vi är nu ca. 80 gymnasieelever och ca. 200 vuxenstuderande

Läs mera ...

Direktlinjer med buss/tåg från Kalmar, Oskarshamn, Linköping

Bor du i Högsby slipper du långa resor

Läs mera ...

Här finns det ett brett utbud av program och kurser

Vi erbjuder bl.a. en internationell svetsutbildning

Läs mera ...

Vård- och omsorgsprogrammet

Programblad med kurser

För dig som vill arbeta med grupper av människor som är i behov av stöd är Vård- och omsorgsprogrammet ett bra val! Här lär du dig hur man hjälper olika människor i olika åldrar till bättre hälsa.

Under utbildningen utvecklar du dina kunskaper i att både ta hand om dig själv och om andra. Du utvecklar din förmåga att bemöta människor i olika livssituationer och hur du kommunicerar med olika individer.

Du studerar hur människokroppen är uppbyggd och hur olika sjukdomar uppkommer, förbyggs och botas. Du lär dig även hur människan fungerar ur olika perspektiv, så som psykologiskt, biologiskt och socialt. Du får också lära dig om de olika lagarna och bestämmelserna som vård- och omsorgsarbetet omfattas av.

Att kunna testa dina teoretiska och praktiska kunskaper är en viktig del av utbildningen och du kommer att bedriva delar av din utbildning på olika arbetsplatser (APL). Här lär du dig mer om olika verksamheter och vilka omsorgssituationer som kan uppstå.

Efter utbildningen

Vård- och omsorgsprogrammet och ger dig en bra grund att stå på inför kommande arbetsliv. Vård och omsorg är en bransch med goda framtidsutsikter. Exempel på yrkesområden är hemsjukvård, hemdemensvård eller gruppboende. Du kan arbeta som till exempel personlig assistent eller undersköterska.

Du kan läsa in grundläggande högskolebehörighet genom dina valbara kurser.