Högsby Utbildningscenter är litet och modernt

Vi är nu ca. 80 gymnasieelever och ca. 200 vuxenstuderande

Läs mera ...Direktlinjer med buss/tåg från Kalmar, Oskarshamn, Linköping

Bor du i Högsby slipper du långa resor

Läs mera ...

Här finns det ett brett utbud av program och kurser

Vi erbjuder bl.a. en internationell svetsutbildning med riksintag

Läs mera ...

Nyheter

Onsdag den 27 februari var det dags för Högsby Talks – en mässa och mötesplats för näringsliv och skola.
Över 30 utställare fyllde Högsby Utbildningscenter.
Rektorn på HUC, Christina Henriksson:
– Det är fantastiskt att så många ville komma hit och ställa ut. Det har varit mycket jobb med förberedelser och alla har dragit sitt strå till stacken. Vi började jobba med det här redan i höstas, sa hon.
Högsby Utbildningscenter fyller 20 år
Många besökte HUC under onsdagen den 28 november 2018 då skolan firade 20 år.
Eftermiddagen inleddes med ett tal av Anders Johansson, kommunchef, som gjorde en sammanfattning av skolans historik.
Verksamheter och framtidsvisioner för HUC presenterades under eftermiddagen. Besökarna kunde träffa UF-företagare, elever och pedagoger för att få veta mer om hur det är att studera eller arbeta på HUC.
Bildspel från födelsedagen
Här kan man se ett axplock av filmer, bildspel och fotografier gjorda av elever och personal som visar verksamheten på HUC genom årens lopp
Studenten 14/6/2018
De nyblivna studenterna från programmen Barn och fritid, Industriteknik, Samhällsvetenskap och Vård och omsorg tog sina första steg ut i vuxenlivet på torsdagen.
Efter utspringet mottogs de med jubel av familjer, vänner och bekanta.
Vi på HUC vill passa på att säga grattis till alla er studenter.
Lycka till i framtiden!
Bilder:
Studenter Stipendiater Avmarsch Utspring1 Utspring2
Våra gymnasieutbildningar och kurser
Broschyr (pdf)
Våra vuxenutbildningar och kurser
Broschyr (pdf)

Våra riktlinjer

Värdegrund
HUC är en skola som vänder sig till alla som vill få en bred kunskap och social kompetens för att lyckas i framtiden. Under gymnasietiden kan det hända mycket i både kropp och knopp och skolan ska vara en trygg plats att utvecklas i. HUC är en skola med goda förutsättningar för trivsel och aktivt lärande.
Vi värdesätter att eleverna känner sig sedda och får det stöd de behöver. Fördelen med en mindre skola är att eleverna får en närmare kontakt med mentor, lärare och övrig personal.
Vi som arbetar på HUC strävar efter ett klimat där vi kan växa tillsammans!
Likabehandlingsplan
Här på HUC visar vi varandra ömsesidig respekt och har förståelse för att vi är olika, har olika uppgifter och har rätt att ha olika åsikter. Alla elever ska kunna gå till skolan och känna meningsfullhet, glädje och trygghet. Oavsett t.ex. kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning ska alla elever känna att de behandlas likvärdigt.
Här på HUC ställer vi upp för varandra och verkar för en god sammanhållning. Som personal på HUC arbetar alla systematiskt utifrån vår likabehandlingsplan för att i det dagliga arbetet visa att diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling inte accepteras.
Läs mera
Framtidsplaner
Vi på HUC strävar hela tiden efter att utveckla verksamheten. Vår omvärld förändras ständigt och vi arbetar för att hänga med i utvecklingen. Vi vill hela tiden förbättras och är lyhörda för förslag från både elever och personal. Elevrådet har en viktig roll i vårt utvecklingsarbete där elevernas åsikter och idéer lyfts.
Vi vill att alla elever ska känna sig trygga på skolan och trygga i sig själva och därmed vara delaktiga i skolans utvecklingsarbete och känna att alla förslag, stora som små, tas på allvar. Våra elever är vår viktigaste ingrediens för att vårt framgångsrecept ska bli lyckat!
Här kan du läsa det viktigaste som du som elev/vårdnadshavare bör veta om HUC i en kort sammanfattning:
Skolinformation 2018 - 2019
Tidigare nyheter