Regler vid val av gymnasieskola

Hemkommunen, det vill säga den kommun där eleven är folkbokförd, ska erbjuda utbildning för alla ungdomar som enligt skollagen har rätt att gå i gymnasieskolan. Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska så långt som det är möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål.

Hemkommunen ska i första hand ta emot de sökande som är hemmahörande i kommunen eller inom samverkansområdet för utbildningen. Utöver detta har behöriga sökande i vissa fall rätt att bli mottagna i första hand i en annan kommun än sin hemkommun.

Ungdomar kan även söka till en fristående gymnasieskola i eller utanför hemkommunen. Huvudregeln är att en fristående skola ska vara öppen för alla ungdomar som har rätt att gå i gymnasieskolan. Om det finns fler sökande än platser vid en fristående gymnasieskola ska urvalet göras på samma sätt som till en utbildning vid en offentlig gymnasieskola, det vill säga vanligtvis utifrån den sökandes betyg från grundskolan.

De yrkesprogram vi erbjuder är:

Högsby Utbildningscenter

Barn- och fritidsprogrammet

Våra inriktningar:

  • Pedagogiskt arbete
  • Socialt arbete

Att arbeta med barn, ungdomar samt människor som behöver stöd är något av det viktigaste man kan göra i vårt samhälle. Om du är intresserad av att arbeta med människor i alla åldrar och om du vill lära dig mer om människors utveckling och hur vi fungerar tillsammans med andra, då är Barn- och fritidsprogrammet något för dig.

Programmet ger dig kunskap och förståelse om både din egen och andras utveckling. Du får goda möjligheter att utveckla dina ledaregenskaper och lära dig att planera, organisera och leda aktiviteter. I utbildningen integreras ämnen som pedagogik, psykologi och sociologi. Teori varvas med praktik. Psykosocial miljö, barns rättigheter samt miljö och kultur är viktiga delar i utbildningen.

Allt lär man sig inte innanför skolans väggar utan det är viktigt att komma ut i verkligheten och testa sina kunskaper och teorier på APL (arbetsplatsförlagt lärande). Som elev får du 17 veckors APL. Här möter du olika verksamheter och kanske knyter du kontakter för framtiden!

Efter utbildningen

Barn- och fritidsprogrammet ger en grundläggande yrkesutbildning för arbete med människor i alla åldrar inom pedagogiska och sociala yrkesområden och inom kultur- och fritidssektorn. Tänkbara yrkesutgångar är barnskötare, omsorgsassistent och yrken inom fritids-, idrotts- och friskvårdssektorn. Du kan även få en bra grund till vidareutbildning till lärare, socionom eller polis Du kan läsa in grundläggande högskolebehörighet genom dina valbara kurser.

Bygg- och anläggningsprogrammet

Våra inriktningar:

  • Husbyggnad, lärling
  • Måleri, lärling

Vill du kombinera både arbete och skola? Vi erbjuder en rad olika lärlingsutbildningar där du själv är med och lägger upp din studietid tillsammans med skolan i samråd med ett företag. 

Som lärling genomför du din utbildning med att varva teori och praktiskt arbete. Ungefär halva din studietid tillbringar du på skolan och den andra delen av tiden spenderar du på ett företag där du skapar dig värdefulla kunskaper och kontakter. Hos företaget får du en personlig handledare. Dina betyg sätter din yrkeslärare på HUC i samråd med din handledare. 

Som lärling kan du ansöka om extra ersättning från CSN. Lärlingsersättningen görs på en särskild blankett från CSN. Ersättningen är 1000 kr extra/månad och är ett bidrag för måltider och resor.

Läs mer hos CSN 

Du väljer mellan inriktningarna Husbyggnad eller Måleri och utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta inom byggnadsbranschen. Oavsett inriktning ger utbildningen dig en stabil grund för livslångt lärande inom ditt yrke. Du får en bred utbildning som är anpassad för både dagens och framtidens krav i branschen.

Handels- och administrationsprogrammet

Våra inriktningar:

  • Administrativ service, lärling
  • Handel och service, lärling

Vill du kombinera både arbete och skola? Vi erbjuder en rad olika lärlingsutbildningar där du själv är med och lägger upp din studietid tillsammans med skolan i samråd med ett företag.

Som lärling genomför du din utbildning med att varva teori och praktiskt arbete. Ungefär halva din studietid tillbringar du på skolan och den andra delen av tiden spenderar du på ett företag där du skapar dig värdefulla kunskaper och kontakter. Hos företaget får du en personlig handledare. Dina betyg sätter din yrkeslärare på HUC i samråd med din handledare. 

Som lärling kan du ansöka om extra ersättning från CSN. Lärlingsersättningen görs på en särskild blankett från CSN. Ersättningen är 1000 kr extra/månad och är ett bidrag för måltider och resor.

Läs mer hos CSN 

Du väljer mellan inriktningarna Handel och service och Administrativ service. Inriktningen Handel och service ger dig fördjupade kunskaper för arbete inom detalj- och partihandel. Inriktningen Administrativ service ger dig kunskaper för arbete med administrativa och organisatoriska arbetsuppgifter inom företag och offentlig förvaltning. Du utvecklar dina kunskaper i kundrelationer och det personliga mötet är i fokus genom hela utbildningen.

Hantverksprogrammet

  • Lärling

Industritekniska programmet

Riksintag

Våra inriktningar:

  • Svetsteknik

Vid Högsby UtbildningsCenter erbjuder vi Industritekniska programmet med inriktningen Svetsteknik. Dessutom erbjuder vi IW-svets, som är en internationell utbildning som leder till att du blir diplomerad svetsare.

Här lär du dig att arbeta med olika produktionsled, råvaror och tekniker av olika slag för att få en helhetsbild av tillverkningsprocessen. Du lär dig olika svetstekniker så som till exempel Kälsvets, MMA, MIG/MAG, Kälsvets TIG och Stumsvets alla metoder.

Utbildningen innehåller även plåtbearbetning med tillhörande arbetsmoment som ger dig en bred kompetens för framtiden.

Du varvar teoretisk utbildning med praktisk utbildning i våra moderna industrilokaler samt APL (arbetsplatsförlagt lärande) ute på företag. En viktig del i utbildningen är arbetsmiljöfrågor för att öka säkerhetsmedvetenheten och för att undvika arbetsskador.

För detta program har vi riksintag, vilket innebär att du kan söka oavsett vilken kommun du bor i eller om kommunen du bor i redan har en motsvarande gymnasieutbildning.   

Efter utbildningen   

Efter Industritekniska programmet med inriktning Svetsteknik kan du arbeta som svetsare i många olika yrken både i Sverige och internationellt. Du kan även bli godkänd internationell svetsare. Det är i dagsläget stor brist på utbildade svetsare runtom i landet och du har därför stor chans att få ett arbete efter avslutad utbildning.

Du kan läsa in grundläggande högskolebehörighet genom dina valbara kurser.

Lärlingsutbildningar

Vill du kombinera både arbete och skola? Vi erbjuder en rad olika lärlingsutbildningar där du själv är med och lägger upp din studietid tillsammans med skolan i samråd med ett företag. 

Som lärling genomför du din utbildning med att varva teori och praktiskt arbete. Ungefär halva din studietid tillbringar du på skolan och den andra delen av tiden spenderar du på ett företag där du skapar dig värdefulla kunskaper och kontakter. Hos företaget får du en personlig handledare. Dina betyg sätter din yrkeslärare på HUC i samråd med din handledare. 

Som lärling kan du ansöka om extra ersättning från CSN. Lärlingsersättningen görs på en särskild blankett från CSN. Ersättningen är 1000 kr extra/månad och är ett bidrag för måltider och resor.

Läs mer hos SCN 

Bygg- och anläggningsprogrammet 

Du väljer mellan inriktningarna Husbyggnad eller Måleri och utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta inom byggnadsbranschen. Oavsett inriktning ger utbildningen dig en stabil grund för livslångt lärande inom ditt yrke. Du får en bred utbildning som är anpassad för både dagens och framtidens krav i branschen. 

Handels- och administrationsprogrammet 

Du väljer mellan inriktningarna Handel och service och Administrativ service. Inriktningen Handel och service ger dig fördjupade kunskaper för arbete inom detalj- och partihandel. Inriktningen Administrativ service ger dig kunskaper för arbete med administrativa och organisatoriska arbetsuppgifter inom företag och offentlig förvaltning. Du utvecklar dina kunskaper i kundrelationer och det personliga mötet är i fokus genom hela utbildningen. 

Hantverksprogrammet

Ett skräddarsytt program för dig som vill arbeta kreativt och skapande. Beroende på ditt intresse inom hantverk och tillgång på praktikplats löser vi en inriktning som passar dig.

Vård- och omsorgsprogrammet

För dig som vill arbeta med grupper av människor som är i behov av stöd är Vård- och omsorgsprogrammet ett bra val! Här lär du dig hur man hjälper olika människor i olika åldrar till bättre hälsa.
Under utbildningen utvecklar du dina kunskaper i att både ta hand om dig själv och om andra. Du utvecklar din förmåga att bemöta människor i olika livssituationer och hur du kommunicerar med olika individer.

Du studerar hur människokroppen är uppbyggd och hur olika sjukdomar uppkommer, förbyggs och botas. Du lär dig även hur människan fungerar ur olika perspektiv, så som psykologiskt, biologiskt och socialt. Du får också lära dig om de olika lagarna och bestämmelserna som vård- och omsorgsarbetet omfattas av.

Att kunna testa dina teoretiska och praktiska kunskaper är en viktig del av utbildningen och du kommer att bedriva delar av din utbildning på olika arbetsplatser (APL). Här lär du dig mer om olika verksamheter och vilka omsorgssituationer som kan uppstå.

Efter utbildningen

Vård- och omsorgsprogrammet och ger dig en bra grund att stå på inför kommande arbetsliv. Vård och omsorg är en bransch med goda framtidsutsikter. Exempel på yrkesområden är hemsjukvård, hemdemensvård eller gruppboende. Du kan arbeta som till exempel personlig assistent eller undersköterska. Du kan läsa in grundläggande högskolebehörighet genom dina valbara kurser.