Fröviskolan ligger i Högsby och är kommunens största F-6 skola med cirka 260 elever. Vi har ett fritidshem, Rönnen och Kristallen, där cirka 100 barn är inskrivna. Skolan ligger centralt belägen i korsningen Växjövägen - Oskarshamnsvägen.

På skolområdet finns även kommunens högstadium och en av kommunens förskolor vilket gör att cirka 550 barn och elever befinner sig på skolområdet under dagen.

Att skapa goda förutsättningar för det vardagliga skolarbetet är prioriterat i organisationen.

Verksamhetsidé

Att leda eleverna framåt i skolarbetet på ett sätt som ger dem de grundläggande färdigheterna för att själva kunna ta ansvar för sitt lärande.

En blandning av kunskapsförmedling och handledning vid eget arbete är vårt recept.

Kopplingen mellan elevinflytande och elevansvar skall gå som en röd tråd genom verksamheten.

Adress

Fröviskolan F-6
Frövivägen 3B
579 32 HÖGSBY

Telefonnummer;

Fritidshemmet avd. Rönnen: 0491- 291 93, 070-290 14 84

Fritidshemmet avd. Kristallen: 0491-294 46, 070-559 29 80

Fsk-klass: 0491-291 93, 070-290 14 84

Klass 1A, 1B: 073- 064 39 61

Klass 2A, 2B: 073-064 38 99

Klass 3A, 3B: 0491-294 21, 072-562 94 21

Klass 4A, 4B, 4C: 073-064 35 68

Klass 5A, 5B: 073-064 38 99

Klass 6A, 6B: 0491-292 22, 072-516 70 09

Resursteamet: 0491-294 21, 072-562 94 21

Studiehandledning: 0491-293 54, 070-290 12 75