Enligt skollagen är fritidshemmens syfte;

Att samverka och komplettera förskolan, förskoleklassen och skolan för elevernas bästa i ett helhetsperspektiv.

Fritidshemmen ska stimulera elevernas utveckling och lärande, samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Kristallen ligger i lokalen bredvid sporthallen på Fröviskolan. Hos oss är det cirka 60 barn inskrivna.

Telefon: 0491-29446, sms till 070-5592980

E-post: kristallen@skolan.hogsby.se