Vid stängning av förskola/grundskola erbjuds omsorg för barn/elever som har vårdnadshavare som arbetar med samhällsviktig verksamhet. Verksamhetsutövaren (till exempel arbetsgivaren eller uppdragsgivaren) gör en bedömning av om den bedriver samhällsviktig verksamhet eller inte.

Du har bara rätt till omsorg om du inte kan ordna omsorg om barnet på annat sätt. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra vårdnadshavaren ta hand om barnet. 

Du ska;

  • Föra en dialog med verksamhetsutövaren om du deltar i samhällsviktig verksamhet och behövs i verksamheten vid en stängning av förskola/grundskola.
  • Anmäla ditt behov av omsorg till kommunen vi e-tjänst. Länk till e-tjänst hittar du via Mina sidor
  • Om kommunen efterfrågar det, kan du behöva styrka ditt behov av omsorg med intyg.

Efter ansökan tar kommunen beslut om omsorg ska erbjudas. Vi garanterar inte omsorg på den ort du bor eller den förskola/fritidshem barnet tillhör i vanliga fall.

Vänligen anmäl ditt behov av omsorg senast den 10 maj.

Om ett akut eller förändrat behov av omsorg uppstår, som inte fanns den 10 maj, kan du kontakta Susanne Björk, administratör för barn- och skolbarnomsorg.

Susanne Björk 0491-292 32 eller via www.hogsby.se. 

Skolledningen
Högsby kommun
200420