2021-05-31:
Information om skolavslutningar för grundskolorna och student i Högsby kommun

2021-05-28:
Beslut om viss närundervisning för nationella gymnasieprogram från och med 31 maj

2021-05-14:
Beslut om fortsatt distansundervisning för nationella gymnasieprogram till 23 maj

2021-05-07:
Information om Fröviskolans årskurs 7-9 och Tallåsskolan

2021-05-05:
Information angående Fröviskolan

2021-05-05:
Beslut om fortsatt distansundervisning för nationella gymnasieprogram till 16 maj

2021-04-30:
Information angående Fröviskolan

2021-04-30:
Beslut om fortsatt distansundervisning för nationella gymnasieprogram till och med 9 maj 2021

2021-04-26:
Information om skolavslutningar för grundskolorna i Högsby kommun

2021-04-23:
Beslut om fortsatt distansundervisning för nationella gymnasieprogram till och med 2 maj 2021

2021-04-16:
Beslut om fortsatt distansundervisning för nationella gymnasieprogram

2021-04-08:
Beslut om fortsatt distansundervisning för nationella gymnasieprogram

2021-03-29:
Förlängd stängning av Tallåsskolan till och med den 2 april 2021.

2021-03-25:
Tallåsskolan i Ruda stängd

2021-03-04:
Återgång till skola

2021-03-04:
Information om introduktionsprogrammen, nationella gymnasieprogram och vuxenutbildning

2021-02-25:
Distansundervisning för gymnasiet och högstadiet i Högsby kommun

2021-01-27:
Information om gymnasieskolan, vuxenutbildningen och introduktionsprogrammen i Högsby kommun

2021-01-27:
Stegvis återgång till undervisning i skolan för högstadiet i Högsby kommun

2021-01-21:
Distansundervisning för gymnasieskolan och Vux fortsätter

2021-01-21:
Distansundervisning för högstadiet fortsätter

2021-01-07:
Högsby kommun erbjuder högstadieelever och gymnasieelever lunchlåda

2021-01-07:
Distansundervisning för högstadiet i Högsby kommun

2021-01-05:
Digital skolstart på Högsby Utbildningscenter