I Högsby kommun finns möjlighet till pedagogisk omsorg genom familjedaghem för 1-5 åringar. Familjedaghem finns i Ruda och Högsby.

För närvarande har vi inga barn placerade hos dbv.

Önskar du dbv anger du detta på din ansökan om plats inom barnomsorgen. Finns det tillräckligt många som önskar dbv kommer verksamheten att återupptas ht-20.

Pedagogisk omsorg 1-5 år ska genom pedagogisk verksamhet stimulera barns utveckling och lärande. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Verksamheten ska utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande.
(Skollagen 25 kap. 2 §)