Förskolan ligger i ett naturskönt område som erbjuder många varierande lekmiljöer med fina naturupplevelser. Här erbjuder vi en stimulerande verksamhet med fokus på språket, matematik, rörelse, skapande och naturkunskap. Allt utgår från barnens bakgrund och ålder. Vi använder tecken som stöd på vår förskola.

Vi ser varje barn som en individ med stor lust att lära sig allt om sin omvärld och en person som redan besitter många kunskaper. Här får barnen stort utrymme för fri lek där de kan utveckla sin förmåga att samspela med varandra. I den fria leken finns alltid vuxna närvarande antingen deltagande eller observerande.

På Lindens förskola lägger vi stor vikt vid värdegrundsarbetet. Vi arbetar efter vår likabehandlingsplan som är ett levande verktyg. Vår förskola är miljöcertifierad genom stiftelsen Håll Sverige rent och deras Grön flagg.

Allt arbete på vår förskola kopplar vi till förskolans läroplan Lpfö-98/16. Ett av våra mål är att alla ska känna sig välkomna genom att möta positiva och öppna pedagoger. Familjerna ska känna sig trygga när barnen är hos oss på förskolan.

Postadress

Förskolan Linden
Kyrkogatan
579 80 Högsby

Besöksadress

Förskolan Linden
Kyrkgatan 11
579 71 Ruda

Telefon: 0499-307 05
E-post: linden@skolan.hogsby.se