Telefon: 0491-137 20

Gatuadress: Kyrkogatan 41

Postort: 579 33 Högsby

Facebook:

Högsby city Butik