Leela Retreat

Björkshult, 579 93 Grönskåra
Telefon/Fax: 0481-703 00
info@leelaretreat.se
www.leelaretreat.se

Kursgård och rum att hyra.

Sinnerbo bygdegård

Värd: Birgitta Lindahl
Telefon: 0491-230 18

Skälsbäck skolmuseum

Skälsbäck, 570 72 Fagerhult
Telefon: 0481-730 39
www.skalsback.skolmuseum.dinstudio.se

Strandgården

Fagerhultsbygdens samhällsförening
570 72  Fagerhult
Telefon: 070-396 33 12, 070-726 68 84