Regler för elljus-, motions- och skidspår

16 § Ridning och framförande av hästar får ej ske på iordningsställda elljus-, motions- och skidspår. Ej heller gång, löpning eller cykling under vintertid i anlagda skidspår på elljus- och motionsspår.