Utskriven etappinformation, samt karta över Högsbyleden, finns på biblioteket/Misteln.

I "Min Karta" hos Lantmäteriet finns mer detaljerad karta. "Min karta" finns också som app.

Kursiv stil = avstickare

Etapp 1: Hornsö-Arbåga, 18 kilometer

Vandringen startar i ett omtalat vackert område. Etapp 1 börjar vid Starrgöl som ligger på kommungränsen i närheten av Hornsö. Efter drygt 2 kilometer finns en badplats vid Hornsödammen.

Fågel. Foto: Jens Gustafsson.

Leden går därefter på grusväg till Alsterhus, där den följer Alsteråns slingrande lopp i 2 kilometer. Nu vandrar du 1 kilometer på asfaltsväg och vid Nyland går färden vidare på grusväg upp mot Barnebo. Här slingrar sig leden längs med sjön fram till Lindsudd. Där finns det en naturlig badplats samt en grillplats. Observera att leden dragits om en bit från Barnebosjön mellan Barnebo och Lindsudd på grund av djurens och naturens krafter.

I Barnebo finns gammal vacker hagmark med lövskog och en rik flora. Här fanns bebyggelse redan på 1200-talet. Här har också jägare och fiskare haft särskilda bostäder fram till 1800-talets början.

Om småländsk ihärdighet vittnar de 2 meter breda och 300 meter långa stenmurar som byggdes av arbetslösa under nödåren 1867-1868. Vandringen fortsätter nu upp mot Böta Kvarn där du passerar genom ett av Sveriges nordligaste spontana bokbestånd, detta område är naturreservat sedan 1918.

Leden fortsätter nu på grusväg 6 kilometer fram till Rummesjöns strand. Vid Älgmossen finns ibland skylt uppsatt för privat mark men detta är inte korrekt, marken tillhör Sveaskog.

Leden fortsätter nu på grusväg 1,5 kilometer fram till Arbåga.

Etapp 2: Arbåga-Aboda Klint, 15 kilometer

Vid Arbåga är Alsterån uppdämd och har fått ett vackert vattenfall med gångbro över till fina berghällar, en lämplig rast- och övernattningsplats. Här finns resterna av ett gammalt sågverk.

Träd och himmel. Foto: Jens Gustafsson.

Leden följer en stor väg för att efter 1 kilometer vika av på en grusad skogsväg. Nu passeras Ledegöl som är ett vackert naturvårdsområde, 2 kilometer längre fram ligger Eskilsgöl där ett vindskydd finns.

Sedan följer 6 kilometer grusväg, där passerar du efter drygt halva sträckan i närheten av Bruddegöl, som är ett fågelskyddsområde. Nu blir det åter asfalterad väg i 5 kilometer tills leden når fram till Allgunnens samhälle.

Vandringsleden fortsätter här på asfaltsväg i 2 kilometer innan den viker av åt höger till Aboda Klint. Efter en vandring uppför brant väg några hundra meter får du lön för mödan. Aboda Klint har en av södra Sveriges vackraste utsikter över milsvida skogar med glittrande vatten. 

Etapp 3:
Aboda Klint-Strömsholm, 12 kilometer

Aboda Klint stupar 50 meter ner i sjön Kleven. Uppe på berget finns en toppstuga med servering.

Sjön Kleven, Aboda Klint. Foto: Jens Gustafsson.

Stugor finns att hyra med plats för 6 personer och vid sjön Klevens badplats finns även vindskydd. Till vänster om badplatsen fortsätter vandringsleden ut på udden.

Från Kleven ner till Bjärssjön ligger kommunens högsta obrutna forssträcka, och fallen vid Aboda Kvarn är en sevärdhet under vårfloden. Rester finns även från Aboda såg som var i bruk 1810-1900.

Efter någon kilometer går leden ut på en större väg som du följer några kilometer. Efter en tvär högersväng kommer du in på en skogsväg med en gräsbevuxen mittsträng. Nu når du fram till Mossberga där övernattningsstuga finns med plats för 6 personer. Här finns både vedspis och en öppen spis och dricksvatten skall finnas i dunk.

Leden fortsätter nu en halv kilometer på skogsväg, därefter viker den in i skogen. Några hundra meter in finns 2 iordninggjorda grillplatser med vacker utsikt över Badebodaån. Här korsar leden ån.

En lättare klättring nedför en bergssida följs av en vandring genom skogen.

Vid flera tillfällen vandrar du intill ån och passerar natursköna scenerier vid åkanten. På några ställen syns rester av både sågar och kvarnar. Efter drygt 2 kilometer passerar leden över Badebodaån på en träbro och fortsätter på andra sidan fram mot vindskyddet som finns vid Strömholms ruiner.

Etapp 4: Strömsholm-Sjöbo, 10 kilometer

Här vid Strömsholm vandrar du förbi rester av en gammal industriepok. Här fanns tidigare pappersbruk, kvarn och träindustri. Med utsikt över Badebodaån ligger här ett vindskydd.

Bagge. Foto: Jens Gustafsson.

En trevlig avstickare kan vara att fortsätta stigen utmed åkanten ca 1,5 km till Skoga glasbruksruin.

Leden fortsätter över Badebodaån via två broar och vidare på grusväg i 6 kilometer och korsar vägen mellan Grönskåra-Sinnerbo. Nu kommer leden ut på ett stort kalhygge (föryngringsyta) som du följer i kanten. Som lite uppmuntran efter kalhygget går nu leden utmed en förkastning för att sedan gå ner i dalen till Trändebäcken.

I Trändebäcken finns en damm till en gammal såg som tillhört Mjösebo. Gångbro finns här över Trändebäck en och en stig leder nu uppför sluttningen. På höjderna har du nu en sagolik utsikt över den slingrande bäcken i dalgången.

Trändebäcksförkastningen är en vacker plats som är lämplig att rasta vid. Några hundra meter fram kommer leden till en grusväg som du följer. 2 kilometer senare kommer den fram till ett äldre men vackert beläget vindskydd på en berghäll vid stranden av Arvesjön.

Etapp 5: Sjöbo-Lilla Klobo, 15 kilometer

Sjöbovägen är en vacker grusväg och leden går utmed Arvesjön från vindskyddet fram till Sjöbo, som en gång i tiden bestod av två gårdar. Några kilometer från Sjöbo ligger byn Massemåla som finns omnämnd i böcker redan 1465. Mellan de båda byarna börjar Pukeravinen som sedan slutar vid Trändegöl. Mitt i backen vid Pukeravinen finns ett kors vid vägkanten, där kom en mjölkkörares hästar i sken och vagnen välte och mannen förolyckades.

Äng och skog. Foto: Jens Gustafsson.

Mellan Vingölen och Långgölen intill vägen har det funnits både kvarn, såg och fast ålfiske. 

Nu vandrar du 4 kilometer på grusväg och passerar byn Massemåla, sedan passerar leden över riksväg 37 vid Nötebäckshult och fortsätter på grusväg några kilometer till. Här kommer du så småningom fram till en rastplats där även skogsmaskiner och dess förare rastar och vänder. Nu passeras ett kalhygge men vid Brännkärret är det en fin skogsväg några hundra meter innan du kommer ut på grusväg nära Björkelund där det finns vackra björk- och enehagar.

En markerad stig leder fram till en tjärdal.

Här viker leden till vänster och följer vägen ett hundratal meter för att sedan vika av åt höger in i skogen på en trevlig väg, där du kan studera vind fällen och stenmurarna innan den åter korsar en grusväg. Följ leden ytterligare cirka 500 meter norrut tills den viker av åt vänster på en grusväg.

Ett alternativ är här att göra ett besök vid naturreservatet Stenbergsmo, följ då istället grusvägen åt höger cirka 700 meter.

Följ grusvägen, som senare övergår i en mindre skogsväg i 5 kilometer fram till Lilla Klobo.

Etapp 6: Lilla Klobo-Skruvshult, 18 kilometer

Lilla Klobo är en gammal radby med vackra hagmarker med stora stenblock och rikligt med björkar. Här svänger leden till höger vid ett gammalt sågverk. Efter cirka 2 kilometer på en slingrig skogsväg kommer den fram till ett vägskäl där det ligger ett vindskydd.

Fjärilar. Foto: Jens Gustafsson.

Avtagsvägen leder till Sköregöl men leden fortsätter på skogsväg en och passerar efter 1 kilometer ett offerkast vid sidan av vägen. Här ska enligt traditionen en dräng ha blivit ihjälslagen och människor som passerat platsen har lagt en liten sten på offerkastet. Efter ytterligare någon kilometer kommer du ut på stora vägen mellan Fågelfors och Högsby. Vid Nötebro passerar du Nötån innan den sammanfaller med Emån.

Nedströms syns den gamla bron med dess vackra stenvalv. Även den gamla kvarnen (Svindla Kvarn) är en sevärdhet. Nu följer leden den stora asfalterade vägen fram till Blankan.

Ett alternativ är att ta av mot Sköregöl i korsningen vid vindskyddet, gå över Fåglemosse mot Övre Leksjön, sväng sedan norrut över Uvberget och därifrån ut på Fågelforsvägen.

Gå över vägen och gör ett besök på Svindla Kvarn, därefter går du ner mot Nötåns mynning och passerar två träbroar och en stensatt fördämning innan du kommer fram till kraftstationen i Blankan.

Vid Brunnsberg i Blankan finns en jättegryta (35 centimeter i diameter och 80 centimeter djup). Ungefär 100 meter söder om grytan finns det tydliga ränder efter istidens angrepp i en berghäll.

Vandringsleden följer nu stora vägen i 3 kilometer mot Drageryd, men den går inte ända fram till byn.

Drageryd är en av landets få oskiftade byar och en av Smålands bäst bevarade radbyar, vilket betyder att gårdarna ligger uppradade längs en bygata. Drageryds by ligger 300 meter från leden. Uppskyltat.

Efter Stenkullen tar leden av mot Lillsjödal, som du kommer fram till 2,5 kilometer senare. Därefter fortsätter den norrut, rundar Lillsjön på norra sidan och fortsätter mot Gösebo i cirka 5 kilometer på grusväg. Mellan Lillsjödal och Gösebo går leden fram på gamla körvägar. På vägen passeras gårdarna Lergraven och Lillsjömåla, med dess vackra hagar.

En kilometer senare korsas riksväg 37/34 och efter ytterligare 1 km är du framme i Skruvshult och där slutar denna vandringsled.

Ett tips för den som vill göra en avstickare på egen hand:
Vandra till Drageryds by, där du kan se den vackra radbyn. Gå sedan vidare utmed Emåns strand och titta på mjälalagren sydost om byn där årsvarven är tydligt framträdande.

Gösjön. Foto: Jens Gustafsson.

En rullstensås hittar du efter 1 kilometer, som innehåller en mängd vackra bronsåldersgravar. Ta av åt vänster och fortsätt fram till Valåkra by, korsa Dragerydsvägen och fortsätt förbi Lövdal. Efter cirka 4 kilometer ser du Gösjön på vänster sida. Vik av åt vänster och gå tvärs över badplatsen. På andra sidan om badplatsen fortsätter vägen utmed sjön en liten bit för att sedan vika av åt höger. Korsa väg 37/34 och gå 1 kilometer och passera Skruvshult, ta av åt höger ner mot Solhöjden.

HÖGSBYLEDEN, KOORDINATER

Lat/Long

Högsbyleden koordinater, Lat/Long

N

E

Etapp 1 börjar

57º 0’ 18”

16º 13’ 11”

Etapp 2

56º 59’ 5”

16º 6’ 9”

Etapp 3

57º 3’ 48”

15º 57’ 51”

Etapp 4

57º 4’ 33”

15º 52’ 25”

Etapp 5

57º 7’ 10”

15º 56’ 37”

Etapp 6

57º 12’ 6”

15º 51’ 38”

Etapp 6 slutar

57º 14’ 37”

16º 3’ 6”

Sweref99 TM

Högsbyleden koordinater, Sweref99 TM

X

Y

Etapp 1 börjar

6318590

574080

Etapp 2

6316215

566995

Etapp 3

6324860

558470

Etapp 4

6326160

552970

Etapp 5

6331080

557140

Etapp 6

6340175

552005

Etapp 6 slutar

6344980

563475

Foto: Jens Gustafsson