Allgunnen Sinnerbo byutvecklingsgrupp

Föreningens adress och ev. kontaktperson:
Ordförande: Richard Rundberg
Telefon: 073-097 97 09
Kontaktperson: Henrik Johansson
Telefon: 070-565 31 99
E-post: famjohansson26@gmail.com
Hemsida: www.abodaklint.com 

Föreningen bedriver följande verksamhet:
Ett samarbete mellan flera småbyar har utmynnat i en framtidsplan för bygden. Byutvecklingsgruppen arrenderar ut Aboda Klint Café & Restaurant på en av kommunens vackraste platser, Aboda Klint. Stuguthyrning, bybastu med vedeldat utebadkar.

Allgunnen Samhällsförening

Föreningens adress och ev. kontaktperson
Helge Karlsson
Allgunnen 304
579 92 Högsby
Telefon: 0491-230 56
E-post: helgemet@gmail.com

Föreningen bedriver följande verksamhet:
Samhällsföreningen har verksamhet året om, som tisdagsträffar varje vecka i kapellet under vinterhalvåret, fester, allsångskvällar och boule på Lovisaplatsen på sommaren. Lovisaplatsen är en samlingsplats vid sjön Allgunnen som samhällsföreningen har iordningställt. Där har alla möjlighet att sitta ner och njuta av en underbar utsikt över sjön. Föreningen har även hand om julgran och flaggstång på Lovisaplatsen och en mindre badplats där vi har hägnat gärdsgård och byggt omklädningshytt. 

Berga Samhällsförening

Föreningens adress och ev. kontaktperson:
Raymond Asp
Västergatan 12
579 40 Berga
Telefon: 0491-503 28
E-post till sekr. Bengt-Åke Lundin: bl@hogsby.net
Hemsida: www.bergastation.se

Föreningen bedriver följande verksamhet:
Ta tillvara på läget som Kustpilens knutpunkt, och arbeta för en levande industri- och samhällsutveckling. Medborgarhus med Bio och Café. 
Läs mer om Berga Stationssamhälle, den nya digitala biografen, aktuellt bio- och teaterprogram och mycket mer 
här!

Björkshults Byalag

Föreningens adress och ev. kontaktperson:
Obs. Delat ordförandeskap:
Ordf. Åsa Sjöberg
Molanders väg 8
579 93 Grönskåra
Telefon: 0481-701 70, 076-845 82 42
E-post: asajohansson1@live.se

Ordf. Anette Elmgren
Villavägen 7
579 93  Grönskåra
Telefon: 070-644 20 75
E-post: anettewarn@hotmail.com
Hemsida: www.bjorkshult.se 

Föreningen bedriver följande verksamhet:
Utvecklingsprojekt inom turism, service, boende och hantverk.

Emådalens utvecklingsgrupp

OBS. Föreningen är vilande, ej aktiv f.n.
Föreningens adress och ev. kontaktperson:
Christina Dannesäter
Gillberga 201
579 92 Högsby
Telefon och faxnummer: 072-558 25 15
E-post: christina.dannesater@hogsby.net
Hemsida: 

Föreningen bedriver följande verksamhet:
Bevarande av natur-och kulturmiljöer samt dokumentation av bygdehistoria.

Fagerhultsbygdens Samhällsförening

Föreningens adress och kontaktperson
Sebastian Veith
Ängsväggen 4
570 72 Fagerhult
E-post fagerhult.samhällsförening@gmail.com

Föreningen bedriver följande verksamhet:
Bevarande av skolan samt olika turistsatsningar.

Farshults Byalag 

Föreningens adress och ev. kontaktperson:
Billy Andersson
Farshult 202
570 72  Fagerhult
Telefon: 0481-740 70 och 070-693 67 14
Epost: billy.smulan@hotmail.com
Hemsida: forening.hogsby.se/farshult
Facebook: Farshults byalag

Föreningen bedriver följande verksamhet:
En liten by där missionshuset har rustats till samlingslokal. Tack vare Farshults Byalag inramas kulturlandskapet av traditionella gärdesgårdar. 

Fågelfors Samhällsförening 

Föreningens adress och ev. kontaktperson: 
Mari Hansson
Kyrkogatan 43
570 75 Fågelfors
Tel: 070-518 82 62
E-post: larshansson941@hotmail.com

Föreningen bedriver följande verksamhet: 
Organisationen har fyra sektioner med egen styrelse som bedriver följande verksamheter: 
Bastusektionen bedriver bastubad och möjlighet till bad i vedeldat badkar under vinterhalvåret.

Sektion Blå Grottan bedriver gymnastik.
Grannsamverkan är brottsförebyggande verksamhet.
Bibliotekssektionen  bedriver biblioteket i Fågelfors.
Samhällsföreningen sköter Stureplan, (f.d. Centralplan), och rastplatsen vid Bruksdammen. 
Försöker utveckla orten i olika sammanhang med en rad aktiviteter, bl.a. Valborgsmässofirande, tårtkalas- på Nationaldagsfirande 6 juni
m m.

Grönskåra Nya Samhällsförening

Föreningens adress och ev. kontaktperson:
Carey Johansson
Bergsliden 3
579 93 Grönskåra
Telefon: 0481-701 54
E-post: birgitta.carey@telia.com

Föreningen bedriver följande verksamhet: 
Sköter badet i Grönskåra och grönytor.

Hornsö Byalag 

Föreningens adress och ev. kontaktperson:
Stefan Qvist
Hornsö 201
384 91 Blomstermåla
Telefon: 0499-320 32
E-post: stefan.qvist@hogsby.net

Föreningen bedriver följande verksamhet: 
Arbetar med fiberdragning. Här finns en av kommunens vackraste badplatser.  

IF Åsen

Drageryd by

Föreningens adress och ev. kontaktperson: 
c/o Henrik Tingström
Drageryd Östrahult 201
579 92 Högsby
Telefon: 070-386 48 08
E-post: henrik.tingstrom@hogsby.net
Hemsida: www.drageryd.se 

Föreningen bedriver följande verksamhet:
Byutveckling och byevenemang.

Långemåla Medborgarförening

Föreningens adress och ev. kontaktperson: 
Lena Holm
Stora vägen 51
570 76 Ruda
Telefon och faxnummer: 070-217 19 39
E-post: lena.kristina62@gmail.com
Hemsida: www.langemala.se 

Föreningen bedriver följande verksamhet:
Samarbetar både med kyrkan och övriga föreningar, för att skapa gemensamma aktiviteter för alla åldrar, såsom danser, tipspromenader, dart, biljard, bastu, gökotta och resor. Kämpar för att ha kvar dagiset i byn. Stolta över vår hemsida. 

Norrgrändens Bygdeförening

Föreningens adress och ev. kontaktperson:
Conny Lindgren
Medelgärde 102
570 72 Fagerhult
Telefon och faxnummer: 0481-730 21
E-post: clpl@spray.se
Hemsida: www.skalsback.skolmuseum.dinstudio.se

Föreningen bedriver följande verksamhet:
Ett levande skolmuseum och café i tidsenlig och unik miljö. Övernatta i lärarbostaden!  

Ruda Samhällsförening

Föreningens adress och kontaktperson:
Ruda Samhällsförening
Majlis Axelsson
af Harmens väg 4
570 76 Ruda
Telefon: -
E-post: ruda.samhallsforening@outlook.com
Hemsida: www.ruda.se

Kontaktperson:
Majlis Axelsson
Telefon: 076-1060887
E-post: majlis_axelsson@live.se

Föreningen bedriver följande verksamhet:
Möten sker oftast på Punkten, Storgatan i Ruda.
Genom möten, utbildningar och diskussioner medverka till att utveckla Ruda samhälle och Högsby Kommun. I samverkan med övriga föreningar medverka till att Ruda blir en fin, bra och trevlig plats att bo, arbeta och driva verksamhet i. Att verka som remissinstans och kontaktorgan mellan kommunledning / kommunal administration och Rudabor. Framföra krav / synpunkter och bevaka frågor som berör Ruda samhälle och dess invånare.