Infomöte planarbete Elsabo herrgård, Elsabo 1:5 och 1:9

Informationsmöte kring planarbete för Elsabo herrgård, Elsabo 1:5 och 1:9

Högsby kommun vill tidigt informera om pågående planarbete för Elsabo herrgård, där fastighetsägaren vill utveckla anläggningen med fler boendemöjligheter och fritidsanläggningar. Kommunen beviljade i ett planbesked att planarbete kunde påbörjas, och fastighetsägaren har anlitat en plankonsult. Kommunen ansvarar för myndighetshanteringen av planarbetet. 

Du/ni är välkomna till en dialogvandring där vi informerar om skissförslaget som ligger till grund för planarbetet och hur en planprocess går till. Det finns möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter. Mötet hålls utomhus för att alla ska kunna delta på ett säkert sätt. Senare när det blir dags för formellt samråd så kommer handlingar skickas ut så att alla berörda får möjlighet att fördjupa sig i planens innebörd och konsekvenser.

Kommunen bjuder därför in till dialogvandring som utgår från entrén till Elsabo herrgård, torsdagen 1 juli klockan 17.00. Vandringen tar cirka en timme.

Om du har frågor om vandringen eller planarbetet kan du vända dig till kommunens stadsarkitekt Emil Stille, Telefon: 0491-291 09
eller via e-post:
emil.stille@hogsby.se  

När och var?

Dag och tid: 01 juli 2021 17:00 - 18:00

Webbutveckling av Novitell AB