Hur kan fler upptäcka Alsterån, Allgunnen och Hornsö?

Allgunnen

Just nu pågår en livlig debatt kring Ekopark Hornsö. För att få veta vilka synpunkter du som bor och/eller verkar i bygden har kring områdets utveckling bjuder Högsby, Mönsterås och Nybro kommuner in till dialog.

Syftet med dialogen är att främja rekreation och turism i området. Vi ser gärna att turismentreprenörer och företrädare för natur- och friluftsföreningar deltar!

  • 1 september, Högsby och Mönsterås kommuner, Böta kvarn, klockan 17-19
  • 23 september, Nybro kommun, Alsterbro (mer information kommer)

Föranmälan krävs (på grund av covid-19). Max 40 deltagare per tillfälle. Ring Servicecenter i Högsby, telefon 0491-290 00, eller skicka e-post till kommun@hogsby.se för att göra din anmälan till dialogen den 1 september.

Har du frågor kring dialogen vid Böta kvarn kan du ringa Emil Stille, Högsby kommun, telefon 0491-291 09, eller Joakim Holm, Mönsterås kommun, telefon 0499-171 48.

Orienteringskarta för dialog vid Böta kvarn/Bokhultet den 1 september:

Karta, dialog vid Böta kvarn/Bokhultet

PS. Under hösten 2020 kommer Högsby kommun genomföra en studieresa kring naturturism, riktad till turismentreprenörer. Kontakta Gudrun Einefors, telefon 072-233 02 77, för mer information!

När och var?

Dag och tid: 01 sep. 2020 17:00 - 19:00

Plats: Böta kvarn

Arrangör

Högsby kommun, Mönsterås kommun, Nybro kommun

Webbutveckling av Novitell AB