Digitalt informationsmöte om inköp och upphandling

All upphandling i kommunen och dess bolag sker enligt lagen om offentlig upphandling och kommunens upphandlingspolicy.

Vad innebär det? Vad är på gång?

Högsby kommun bjuder, tillsammans med samarbetspartners, in till allmänt informationsmöte om inköp och upphandling.

I mötet deltar representanter för Högsby kommun, Inköpscentralen, Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) samt Högsby Bostads AB. 

Anmälan mailas till William Vitikainen, chef kommunledningskontoret, Högsby kommun:
william.vitikainen@hogsby.se

Sista anmälningsdag är 26 september 2021.  

Läs om kommunens arbete med inköp och upphandling

När och var?

Dag och tid: 28 sep. 2021 08:30 - 10:00

Plats: Digitalt via Teams. Möteslänk skickas till mailadress dagen innan mötet.

Webbutveckling av Novitell AB