Digital workshop om framtidens landsbygd

Du som vill vara med och påverka utvecklingen i Högsby kommun: Föreningar, företag, organisationer, privatpersoner
och andra nätverk som är intresserade av hållbar utveckling av sin bygd.

Välkommen på en digital workshop med möjlighet att påverka utvecklingen av våra landsbygder.
Var med och delge dina visioner, idéer och tankar om framtiden. 

Nu tar vi fram en gemensam strategi och riktning framåt och vi vill ta tillvara engagemang och skapa delaktighet för utveckling
av landsbygden i Högsby kommun. 

Föreningen Astrid Lindgrens Hembygds uppdrag är att fördela ut pengar för lokal landsbygdsutveckling, Leaderstöd.
Fördelningen görs med hjälp av en strategi som visar på utvecklingsbehov, och förutsättningar, vilka mål vi har och hur dessa mål ska uppnås.

Vi vill ta tillvara engagemang och skapa delaktighet för utveckling av vårt områdes landsbygder, men också stimulera idékraft och stärka nätverkande 
i de lokala bygderna. 
Våra landsbygder är alla unika, alla platser har sina behov och förutsättningar. Vi är därför måna om att samla in din landsbygds behov, utmaningar, 
möjligheter, svagheter, styrkor och drömmar om framtiden. 
Tänk om drömmen för din landsbygd kan bli sann!

------------------------------------------------------------------------------------------------

Workshopen är tisdag den 13 april 2021 kl. 18.00-20.00.

Obs. Anmälan senast 12 april till info@alhembygd.se

Deltagandet är kostnadsfritt. Vid anmälan får du en länk till Zoom, där vi möts digitalt.

Läs mer: www.astridlindgrenshembygd.se

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Om du inte kan vara med på workshopen, kan du här anonymt besvara en enkät: 

https://www.astridlindgrenshembygd.se/uncategorized/inbjudan-workshop-framtidens-landsbygd/

Välkommen!

När och var?

Dag och tid: 13 apr. 2021 18:00 - 20:00

Plats: Digitalt via verktyget Zoom

Arrangör

Högsby kommun och Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd

Webbutveckling av Novitell AB