Fokus har framförallt legat på att öka den fysiska tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. En hård belagd gångväg fram till och genom själva stranden ner till vattenbrynet har lagts och en ramp som möjliggör fortsatt transport ner i vattnet har också gjorts i ordning.

Detta innebär stora förbättrade möjligheter för till exempel rullstolsburna att ta sig till stranden med möjlighet till bad, samtidigt som det också skapat förutsättningar för att kunna erbjuda simskola för personer med funktionsnedsättning.

Högsby kommun har även investerat i en helt ny lekplats på stranden, i nära anslutning till befintliga bryggor och den nybyggda tillgänglighetsrampen. Lekplatsen bidrar till helt nya möjligheter för de mindre barnen att aktivera sig, samtidigt som en äldre bror eller syster kanske badar. Denna satsning har bidragit till en ökad säkerhetsaspekt vid badplatsen, inte minst då föräldrar lättare kan ha en överblick över sina barn.

EU-logga