Snabbkommandon

Här kan läsa om hur du använder snabbkommandon/accesskeys på denna sajt. Snabbkommandon används för att snabbt nå de viktigaste sidorna via tangentbordet.

I Internet Explorer aktiverar man snabbkommandot genom att hålla nere [Alt] samt den angivna snabbtangenten.

I Opera använder man [Shift] + [Esc] + Snabbtangent.

I Firefox använder man [Alt] + [Shift] + Snabbtangent.

Ifall inte snabbvalskommandot aktiveras efter att du gjort tangentkombinationen kan du behöva att aktivera händelsen genom att klicka på [Enter].

Snabbkommandon [0]

För att få information om hur du använder snabbkommandon (denna sida) ska du använda snabbkommando [0].

Startsida [1]

För att komma till startsidan ska du använda snabbkommando [1].

Nyheter [2]

För att komma till Nyhetsarkivet ska du använda snabbkommando [2].

Webbplatskartan [3]

För att komma till webbplatskartan ska du använda snabbkommando [3].

Sök [4]

För att komma till sökfunktionen ska du använda snabbkommando [4].

Sidans innehåll [S]

För att hoppa över navigering, och gå direkt till textinnehållet ska du använda snabbkommando [S].

Snabbval