Syftet med dagverksamheten är att erbjuda en meningsfull sysselsättning tillsammans med andra människor i liknande situation. Deltagare på Kontaktgruppen ges möjlighet till en social samvaro, struktur på dagen och råd och stöd av handledande personal.

Exempel på aktiviteter kan vara

  • Legoarbete
  • Trädgårdsskötsel
  • Husskötsel
  • Utflykter i grupp
  • Matlagning

Dagverksamhet är en biståndsbedömd insats enligt Socialtjänstlagen. Om du vill ansöka, kontakta socialsekreterare.

Kontakta oss