Du som har en psykisk funktionsnedsättning och bor i Högsby kommun kan skicka in en förfrågan om vård- och stödsamordning. En vård- och stödsamordnare, även kallad Case Manager (CM), kan hjälpa dig att få ökad livskvalitet genom att samordna kontakter med exempelvis vården, närstående och myndigheter.

En Case Manager, eller CM-person, är utbildad i regionen eller kommun för att hjälpa dig som har en allvarlig psykisk ohälsa. CM-personen ska tillsammans med dig reda ut det som är svårt och ta hjälp av andra.

För att få hjälp behöver du vara 18 år eller äldre. Du gör en skriftlig förfrågan om att få en Case Manager, därefter görs en bedömning om du har ett behov av CM. 

Skicka in en förfrågan om vård- och stödsamordning

Du kan få stöd om:

  • du är vuxen med psykisk funktionsnedsättning som ger väsentliga svårigheter på viktiga livsområden
  • du har haft svårigheter under minst ett år och som kan vara begränsande under längre tid
  • du även har ett missbruk eller beroendeproblematik
  • du har behov av samordning av dina vård- och stödkontakter och ingen annan verkar kunna ge detta stöd.

Skriv ut, fyll i och skicka in blanketten:

Du kan även kontakta Individ- och familjeomsorgen för att få en blankett.

Bedömning av inkomna förfrågningar

När du har skickat in en förfrågan blir du kontaktad av en vård- och stödsamordnare för att boka in ett möte. Under mötet får du träffa två vård- och stödsamordnare, som hjälper dig att reda ut om det är den här typen av hjälp du behöver eller om någon annan kan hjälpa dig bättre.

Efter en till två träffar med vård- och stödsamordnarna görs en bedömning och du får ett besked.

När du fått ja på din förfrågan

När din förfrågan har blivit godkänd träffar du din utsedda vård- och stödsamordnare/case manager för att se över din livssituation och reda ut vad du behöver hjälp med. Du bestämmer själv när och var mötet ska äga rum. Ni tar tillsammans fram en plan för att hjälpa dig att nå dina mål.

Under mötet får du också frågan om du vill ge ditt samtycke till att vård- och stödsamordnaren/case managern får ta kontakt med de viktigaste personerna du har i din närhet. Syftet med frågan är att ni tillsammans ska utse personer till din resursgrupp. Resursgruppen kan till exempel bestå av vänner, närstående och kontakter inom vården. Gruppen träffas regelbundet och jobbar tillsammans med dig för att du ska nå dina uppsatta mål.

Det kan också vara så att du behöver fortsätta träffa din vård- och stödsamordnare/case manager själv utan resursgruppen. Då jobbar ni vidare med några av de utmaningar som du har för att du ska kunna klara dessa bättre i fortsättningen. Alternativ för bättre fungerande lösningar hittar du tillsammans med din resursgrupp och vård- och stödperson.

När du har nått dina mål

Din vård- och stödsamordnare/case manager finns med hela tiden för att hjälpa dig med dina kontakter. När det börjar fungera bättre och du nått dina mål minskar vi vår kontakt och kommer till ett avslut.

 

Mer information

Kontakta Individ och familjeomsorgen i Högsby kommun