Det har visat sig svårt att samordna insatser och stöd från landsting och kommun för många personer med omfattande psykiska ohälsa och problem med att klara vardagen. Du kanske har behov av att få samlad hjälp med din livssituation för att kunna få ett självständigt liv i samhället.

En Case Manager eller CM-person är utbildad i landsting eller kommun för att hjälpa dig som har en allvarlig psykisk ohälsa. CM-personen ska tillsammans med dig reda ut det som är svårt och ta hjälp av andra.

För att få hjälp behöver du vara 18 år eller äldre. Du gör en skriftlig förfrågan om att få en Case Manager, därefter görs en bedömning om du har ett behov av CM. För mer information om Case Manager, läs på Landstingets hemsida

Om du vill göra en förfrågan eller vill veta mer om Case Manager, kontakta oss här.