Kontaktperson är Britt-Marie Hagman, flyktingsamordnare.

E-post: individfamiljeomsorg@hogsby.se
Telefon: 0491-291 29