Gäller från 2020-04-01.

Familjemedlemmar

Högsta godtagbara kostnad

1 vuxen

4 132 kr/mån

2 vuxna

5 155 kr/mån

1-2 vuxna, 1 barn

5 719 kr/mån

1-2 vuxna, 2 barn

6 849 kr/mån

1-2 vuxna, 3 barn

7 432 kr/mån

1-2 vuxna, 4 barn

7 990 kr/mån

1-2 vuxna, 5 barn eller fler

8 548 kr/mån