Gäller från 2021-05-01.

Familjemedlemmar

Högsta godtagbara kostnad

1 vuxen

4 202 kronor/månad

2 vuxna

5 242 kronor/månad

1-2 vuxna, 1 barn

5 816 kronor/månad

1-2 vuxna, 2 barn

6 965 kronor/månad

1-2 vuxna, 3 barn

7 558 kronor/månad

1-2 vuxna, 4 barn

8 125 kronor/månad

1-2 vuxna, 5 barn eller fler

8 693 kronor/månad