Boenden

Hemsjukvården

När det i en samordnad individuell plan (SIP) beslutats att patienten ska vara hemsjukvårdspatient skickas den information som behövs över från regionens öppen- och slutenvård till kommunens sjukvård. En förutsättning är att patienten godkänner detta i den samordnade individuella planen. En annan förutsättning för att kunna bli hemsjukvårdspatient är att patienten inte själv kan ta sig till hälsocentralen för att få den sjukvård som denne behöver. Det är regionen som gör bedömningen om patienten klarar det eller inte.

Förutom hemsjukvård så kan regionen ge i uppdrag att vid enstaka tillfällen låta kommunens sjuksköterskor göra hembesök för att utföra sjukvård hos patienter som inte är hemsjukvårdspatienter.