Kommunstyrelsen beslutar om verksamhetsplan 2018 som reglerar arbetet avseende:

  • Mål 
  • Aktivitet
  • Uppföljning
  • Ansvar
  • Samverkanspartners
  • Kommunikation
  • Budget
  • Jämställdhet