2021-01-21:
Vaccinering pågår

2020-12-07:
Det berättar vi om bekräftade fall i våra verksamheter

2020-11-10:
Besök på särskilt boende och LSS-boende

  • Om möjligt avstå besök på särskilt boende och LSS-boende.
  • Om besök på särskilt boende och LSS-boende måste ske, använd alltid huvudentrén.
  • Avstå att ta med er anhörige/närstående hem eller på en utflykt.
  • Vid minsta förkylningssymtom – stanna hemma!
  • Mer detaljerad information kommer att skickas ut till anhöriga.

Dagverksamhet

  • Dagverksamheter inom äldreomsorgen fortsätter vara stängda.
  • Daglig verksamhet LSS/SoL ställer om sin verksamhet tillfälligt.

2020-11-10:
Skärpta allmänna råd i Kalmar län

2020-10-26:
Smittspårningen är avslutad

2020-10-16:
Smittspårning i Högsby

2020-10-14:
Pressmeddelande

2020-09-30:
Information angående besök på Högsby kommuns äldreboenden och LSS-boenden

2020-06-18:
Besöksförbud kvarstår fortfarande på våra äldreboenden och LSS-boenden

2020-05-26:
Provtagning av personal inom hälso- och sjukvård, kommunal omsorg samt personlig assistans vid misstänkt covid-19

2020-05-26:
Risk för ökat våld i hemmet

2020-05-06:
Utbildning för hemtjänstpersonal

2020-04-09:
Stöd på mejl, chatt och telefon

2020-04-07:
Behöver du hjälp att handla?

2020-04-01:

Besöksförbud på samtliga äldreboenden och korttidsboendet i Högsby kommun

Från och med 1 april 2020 införs besöksförbud på särskilda boenden och korttidsboenden, efter beslut från regeringen.  

Vid frågor om besök i särskilda fall, så som vård i livets slutskede, kontakta respektive enhetschef.

Se kontaktuppgifter

 

Sedan den 17 mars 2020 har äldreboenden och korttidsboendet i Högsby kommun haft besöksrestriktioner.

Sedan den 17 mars 2020 är det besöksrestriktioner på omsorgsboenden (LSS).

Sedan den 18 mars 2020 är nedanstående träffpunkt/dagverksamheter stängda:

  • Linnéagårdens dagverksamhet
  • Tisdagsgruppen på Kvillgården
  • Rehabgruppen på onsdagar