2021-06-10:

Till besökande på SÄBO och LSS:

Sedan 1 juni råder lättnader i restriktioner nationellt vilket innebär att om smittläget tillåter lättas rekommendationerna upp.

  • Vi vill att ni, vid besök på särskilt boende/LSS-boende, fortfarande inte kommer för många besökande samtidigt och följer de rekommendationerna som finns.
  • Om vädret tillåter vistas gärna utomhus.
  • Vid besöket ska visir alltid användas. Detta tillhandahålls från personalen.
  • Det är nu möjligt att ta med er anhörige/närstående hem eller på en utflykt. I anslutning till besök utanför hemmet är det fortsatt viktigt att iaktta de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smittspridning; hålla avstånd, god handhygien samt vara uppmärksam på eventuella symtom.
  • Efter besök utanför hemmet krävs ingen restriktivitet i den egna lägenheten.
  • Vid osäkerhet eller frågor, kontakta gärna ansvarig chef för boendet.
  • Vid besöket skrivs ert namn upp på en lista. Listan makuleras efter 1 månad. Finns synpunkter på detta kontakta ansvarig chef för boendet eller undertecknad. 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar oss att: Hålla avstånd och ta ett personligt ansvar.

Har du förkylningsliknande symtom – stanna hemma.

Tack för att du visar hänsyn.

Lena Vilander Hamnert, medicinskt ansvarig sjuksköterska Högsby kommun

Britt Karlsson, tf socialchef, Högsby kommun

2021-03-29:

Dagverksamheter inom äldreomsorgen fortsätter vara stängda.