AVGIFTER I HEMTJÄNSTEN (ingår i maxtaxan)

Följeslagare tillfällig

119 kr/tillfälle

Inköp/Handel

119 kr/tillfälle

Dusch

119 kr/tillfälle

Social samvaro

119 kr/tillfälle

Promenad

119 kr/tillfälle

Omvårdnadskostnad, korttidsplats

85 kr/dygn

Ledsagning

Maxtaxan

Personlig omsorg

Maxtaxan

Städ/tvätt

260 kr/timme

Tvätt tegelbruket

59 kr/tillfälle

Digitala trygghetslarm

330 kr/mån

Egenvårdsinsatser/dagliga

392 kr/mån

 

AVGIFTER I HEMTJÄNSTEN (ingår inte i maxtaxan)

Matdistribution, lunch/middag

66 kr/portion

Matdistribution, kvällsmat

28 kr/portion

Mat i dagverksamhet

89 kr/portion

Matkostnad korttidsplats

120 kr/dag

 

AVGIFTER I ÄLDREBOENDET

Matkostnad

120 kr/dag

Personlig omsorg

Maxtaxa

Hyra Kvillgården

2 553-4 378 kr/månad

Hyra Dr. Mobergers väg 8-10

6 050 kr/månad - 6 350 kr/månad

Hyra Välengården

2 599 kr/mån

Servicepaket

125 kr/månad

 

ÖVRIGA AVGIFTER

Hemsjukvårdspatient

392 kr/månad

Hembesök/Hjälpmedelsutprovning av hälso- sjukvårdspersonal

168 kr
max 1 680 kr under 12 månader. Ingår i maxtaxan.

Intyg för bostadsanpassningsbidrag

224 kr

Rehabpersonal hämtar hjälpmedel i hemmet

330 kr

Hyra av elrullstol

73 kr/månad

Kryckkäppar 

165 kr/par 

Turistlån av hjälpmedel

220 kr/månad och hjälpmedel 
(lägsta avgift månadsavgift)