Frågor och ytterligare information: Socialchef Teresa Tolic-Trossmo, telefon 0491-291 05, eller verksamhetsutvecklare Britt Karlsson, telefon 0491-290 20.