Linnéagården

Linnéagården är en daglig verksamhet för personer med minnessvikt, verksamheten kan ta emot 6-8 gäster/dag. Varje gäst har ett biståndsbeslut för daglig verksamhet.

Linnéagårdens adress är Dr Mobergers väg 10, 579 32 Högsby. Telefon: 0491-29184.

På Linnéagården arbetar personalen utifrån att ta vara på det friska hos varje gäst, se deras behov och därmed kunna erbjuda tidiga insatser i en meningsfull miljö. Verksamheten är också till för att ge anhöriga stöd och avlastning.

Linnéagårdens personal är delaktiga i hembesök och kontakten med anhöriga. De dagliga aktiviteterna är av varierande slag. Det ordnas också trivsamma fester, sammankomster och utflykter. På Linnéagården arbetar en undersköterska och ett vårdbiträde, sjuksköterska finns tillgänglig vid behov.

Samarbetet med landstingets demenssjuksköterska är mycket betydelsefullt och nära kontakt med kommunens anhörigsamordnare. Samverkan sker också med Dr Mobergers vägs demensboende för att underlätta vid en eventuell flytt till boendet.

Verksamhetsidé

Med respekt för den enskilde
skapar vi möjlighet
till en meningsfull tillvaro
i en trivsam och stimulerande miljö
där positivitet präglar verksamheten