Kvillgården
Om Kvillgården

Kvillgården är centralt belägen i Högsby med en vacker park som omgivning. Boende från Välengården, Kyrkvägen i Fagerhult, bor för närvarande på Kvillgården, Lindvägen 4 i Högsby.

Ett tryggt boende som ett alternativ, då behov av närheten till service och omsorg blir övervägande i det dagliga livet. Behovet biståndsprövas enligt Socialtjänstlagen Kap 4 1§.

En viktig värdegrund för boende är självbestämmande och medinflytande och respekt för den enskildes integritet.

Mer information om Kvillgården