Under våren kan du lära sig mer om hur du bokar din klimatsmarta tågsemester, hur du blir en grön bilist, om solceller och hållbart mode. 

Föreläsningarna är digitala och kostnadsfria och är ett samarrangemang mellan energi- och klimatrådgivningen i Kronobergs, Blekinge och Kalmar län. 

Läs mer och anmäl dig på Energikontor Sydosts webbplats

Collage med 14 bilder på föreläsare och saker som har koppling till föreläsningarna

Läs mer om energi- och klimatrådgivningen