Motiveringen lyder:

"Med brukarfokus och stort engagemang för de boendes trivsel och välmående ser ni möjligheter att skapa glädje hos både brukare, anhöriga och medarbetare. Ni berikar vardagen med aktiviteter och olika utflykter samt ser till så att de boende får känna årstidernas skiftningar med alla sina sinnen. Tack vare ert engagemang berikas tillvaron för de boende på Välengården med en glädjerik vardag."

Om utmärkelsen

Utmärkelsen, som delades ut för åttonde året i rad, delas ut till medarbetare eller arbetsplats i kommunen.

Kriterier för utmärkelsen:

  • bidragit med verksamhetsutvecklande förslag
  • skapat arbetsglädje
  • entusiasmerat brukare och/eller medarbetare
  • visat på goda resultat
  • visat helhetsperspektiv
  • gjort insatser utöver det vanliga