Motiveringen till utmärkelsen:

"Ni har ett helhetstänk som gäller hela verksamheten, från måltidsverksamheten till fritidshem. Detta helhetstänk skapar en arbetsglädje som ger en god arbetsmiljö och ett bra studieresultat hos eleverna."

Läs mer om utmärkelsen

Personalutskottets ordförande Mikael Jonnerby överlämnade diplom och tårta.

Medarbetare på Årets arbetsplats 2020, Ugglemoskolan i Fågelfors, får diplom och tårta av personalutskottets ordförande Mikael Jonnerby.

Stående från vänster till höger: Mikael Jonnerby, Christina Helander, Mikael Olsson, Ann Axelsson, Helene Lyrsten, Kaisa Sjöberg.

Sittande från vänster till höger: Lisa Karlsson, Eva Petersson, Camilla Carlqvist, Elsa Aronsson, Ann Nilsson.

Saknas gör: Anette Johansson, Britt-Marie Axetun, Amanda Lindberg, Alexandra Feurstein-Gratzer.