Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Läs mer på SCB:s webbplats:
Rekordmånga kommuner med i SCB:s medborgarundersökning