Kommunledningsutskottet i Högsby kommun har utsett 2020 års stipendiater:

Kulturstipendiet
till Heinz-Günther Strömer

Motivering:

"Under en följd av år var han engagerad i samband med Fröviskolans musikaler och lade på ideell grund ned en omfattande och uppskattad insats. Vidare har han med ett stort intresse haft olika upplagor av Strömers Pack, där ungdomar engagerats i musik med stor framgång. Hans stora intresse och breda bakgrund inom musikens värld har även i en rad andra sammanhang varit betydande. Detta har i sin tur inneburit att många unga musiker fått värdefull hjälp av honom mot nya utmaningar."

Idrotts- och ungdomsledarstipendiet
– till Anna Holm och Kristina Holm

Motivering:

"Ledare som brinner för sina uppdrag och föreningen. Ledare som lägger ned stort arbete, mycket tid och engagemang för barnen. En idrottsförening är aldrig så levande som när det finns en bra ungdomsverksamhet, Anna och Kristina har bidragit till att Långemåla Idrottsförening kan se ljust på framtiden."

Föreningsstipendiet
– till Emådalens Segelsällskap

Motivering:

"En föreningsstyrelse, där engagemanget är stort för att fortsätta med segelklubb, cupseglingar och segelhajk för ungdomar, som gjort att föreningen blomstrar med många nya medlemmar, båtar har rustats upp, större investeringar har gjorts. Bland annat har en ny grillplats kommit på plats samt en ny brygga och nya fundament. Detta har gjort Oxnabben till en attraktiv badplats i kommunen."

Miljö- och byggpris 2020
– till Fagerhultsbygdens Samhällsförening, Högsby församling och Lars-Erik Gustavsson

Myndighetsnämnden i Högsby kommun har beslutat att Fagerhultsbygdens Samhällsförening, Högsby församling och Lars-Erik Gustavsson gemensamt tilldelas årets Miljö- och byggpris 2020.

Motivering till beslut:

Ett samarbete mellan Fagerhultsbygdens Samhällsföreningen, Högsby församling och Lars-Erik Gustavsson har resulterat i en gång- och cykelväg i Fagerhult. Detta har gynnat och engagerat bygdens invånare som fått en trygg gång- och cykelväg. Vägen har anlagts ifrån centrum, nära affären och kyrkan, genom lummiga prästgårdsparken med stora träd och ut över vackra böljande naturbetesmarker och artrika våtmarker. Man kommer fram till campingen och Välenbadet trygg och säker och en fin upplevelse rikare.