Förslagen till idrotts‐ och ung­domsledarstipendium, kulturstipendium samt föreningsstipendium skickas till:

Kultur‐Fritid
579 80 Högsby

senast den 1 november 2022.

Förslagen till miljö‐ och bygg­pris skickas till:

miljoochbygg@hogsby.se (med rubriken ”Miljö- och byggpris 2022”) eller till:

Miljö- och byggkontoret
Kyrkogatan 8
579 80 Högsby

senast den 1 oktober 2022.

Läs mer om miljö- och byggpris