Den gemensamma hållningen är restriktiv. Syftet med råden är att människor inte ska mötas utanför den närmaste familjen när det går att undvika. Därför stängs bland annat kommunalt drivna badhus, sporthallar och ishallar för allmänheten (undantaget föreningsdriven träning för barn födda 2005 eller senare samt yrkesmässig idrott). Även övriga mötesplatser stänger för fysiska besök, se nedan.

Lokala avvikelser kan förekomma, men i stort sett gör vi likadant i hela länet.

Även som arbetsgivare strävar vi efter att agera likadant. Många kommunala medarbetare måste fysiskt vara på jobbet, men så många som möjligt ska arbeta på distans. Möten, konferenser och utbildningar skjuts upp eller ställs om till digitalt.

Genom att göra den här gemensamma kraftansträngningen tillsammans i Kalmar län under några veckor kan förhoppningsvis den snabba smittspridningstakten bromsas. De uppoffringar var och en gör nu, begränsar förhoppningsvis de allvarliga konsekvenser som smittan kan få för individer, samhälle och för hälso- och sjukvården på längre sikt.

Förtydliganden verksamheter. För detaljer se respektive kommun.

 • Idrottsanläggningar både inne och ute stänger (undantaget föreningsdriven träning för barn födda 2005 eller senare samt för yrkesmässig idrott).
 • Badhus stänger för allmänheten, men lokal anpassning för medicinskt motiverad träning och simundervisning för barn födda 2005 eller senare.
 • Bibliotek stänger som mötesplatser och hålls enbart öppna för utlåning av böcker och andra medier.
 • Museer, konsthallar och annan besöksverksamhet stänger.
 • Skolmatsalar håller öppet med anpassningar. Servering för allmänhet stängs.
 • Öppna förskolor stänger.
 • Fritidsgårdar stänger som mötesplatser, men kommunerna kan anpassa verksamheten digitalt och med utomhusaktiviteter.
 • Kulturskolor stänger för gruppaktiviteter. Där det fungerar fortsätter verksamhet digitalt. Viss individuell undervisning kan fortgå med lokal anpassning för barn födda 2005 eller senare.
 • Vuxenskola/kunskapsnav etc. genomför endast digital verksamhet.
 • Mötesplatser för unga genomför endast digital verksamhet. Undantaget barn födda 2005 eller senare, där andra aktiviteter kan vara möjliga efter lokal anpassning.
 • Mötesplatser för seniorer genomför endast digital verksamhet.

Högsby kommuns webbplats, www.hogsby.se, uppdateras löpande med information om Högsby kommuns verksamheter. 

Åtgärder med anledning av skärpta allmänna råd i Kalmar län