Tanken är att byggprojektet är klart i juni 2022 och att inflyttning sker därefter.

Det som har hänt sedan oktober 2020:

  • De byggnader som stod på platsen tidigare är rivna. Det har utförts sprängnings- och markarbeten.
  • Halva grundplattan är gjuten.
  • Kranbilen är på plats.

Vad som pågår:

  • Markarbeten, isolering och armering av andra halvan av bottenplattan.

Vad som kommer i närtid:

  • Gjutning av andra halvan av bottenplattan.
  • Stomresning.

Mer information

Emådalens Trygga Hem äger bostäderna, kommunen driver verksamheten och Riksbyggen kommer ta hand om den dagliga skötseln och utvecklingen av fastigheterna. 

2020-10-26: Första spadtaget taget i Fagerhult

Nybyggnation Kyrkvägen i Fagerhult. Foto: Riksbyggen.

Foto och fakta: Riksbyggen