För mer information följ oss på hemsida och sociala medier. 

I övrigt gäller beslut om kommunens verksamheter som tidigare.

Läget är fortsatt allvarligt i länet och i alla verksamheter vidtar vi åtgärder på olika sätt för att förhindra smittspridning. Du som besöker oss har ett stort personligt ansvar för att göra det på ett säkert sätt.